ანალური ბეჭედი სილიკონის შემედგენლობის რბილი და ხორკლიანი. იასამნის ფერი. L ზომა.