მელიის ყურები და კუდი. ანალური ბეჭედი, რომელზეც მოთავსებულია მელიის კუდი.