ნაკრები შედგება 3 ნივთისგან:

1: მამაკაცის ტანგა ტრუსი( სფილოს განსახიერება)

2: ორალური ბურთულა

3: ტყავის მათრახი