კორსეტი, რომელიც თქვენს ლუქს გაამდიდრებს და შთამბეჭდავს გახდის. შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც კორსეტის ასევე ქამრის დატვირთვითაც.